Startovací dávka pro první týden: 0 mg CBD. Toto je preferovaná dávka pro většinu uživatelů, na základe vámi zadanými údaji. Doporučuje se začít s touto dávkou a rozdělit ji do celého dne, užívat s každým jídlem. Pokud se příznaky nezlepší, můžete postoupit na další dávkování níže.

Následující dávkování po zahájení dávkování, pokud se příznaky nezlepšili: 0 mg CBD. Je doporučeno rozložit dávku do celého dne, užívat s každým jídlem. Tato dávka je často dlouhodobou dávkou pro mnoho uživatelů. Pokud se příznaky nezlepší, můžete aplikovat další doporučenou dávku.

Následující dávka, pokud se příznaky nezlepší: 0 mg CBD.

Tuto dávku by jste měli užívat po dobu 3 týdnů pokud se příznaky nezlepšili. Doporučuje se užívat CBD počas celého dne s každým jídlem.

1 kapka 10% CBD oleje = 4mg CBD
1 kapka 5% CBD oleje = 2mg CBD
1 kapka 10% CBG a 5% CBD oleje = 4mg CBG a 2mg CBD

Vygenerované výpočty a veškeré informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné informační účely a nepředstavují lékařskou pomoc žádného druhu. Nejsou určeny k diagnostice, léčbě, léčení nebo prevenci nemocí. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je proto výlučně na vaše vlastní riziko. Před zahájením nebo změnou rutiny léčby CBD se poraďte se svým lékařem.

Hembona sro nevydává žádná zdravotní tvrzení týkající se výrobků CBD a doporučuje se před konzumací CBD výrobků nebo konopného zboží poradit s kvalifikovaným lékařem. K používání CBD nezastáváme žádný oficiální postoj. Hembona s.r.o nenenese odpovědnost za jakékoli nevhodné či nesprávné využití informací, produktů nebo služeb poskytovaných touto webovou stránkou a zříká se jakékoli odpovědnosti za jakékoli informace získané prostřednictvím této stránky včetně poradenství, doporučení, názorů nebo ošetřujících postupů.